Disclaimer
Copyright
Privacy

Het kunnen nemen van gedegen en werkbare besluiten staat voorop in mijn werk

Goed onderzoek vergt een objectieve benadering van feiten met een realistische kijk op budget en timing.

Meestal doorloop ik met mijn opdrachtgevers de volgende stappen:

  1. Afhankelijk van uw product- of dienstidee of het ervaren probleem stel ik een onderzoeksaanpak voor, op basis van de reeds aanwezige kennis in de organisatie
  2. Vervolgens ga ik nauwkeurig na wat de ontbrekende kennis is en, op basis daarvan, stel ik een onderzoeksmethode voor. Mijn primaire expertise is het selecteren van de juiste onderzoeksmethode bij het voorliggende vraagstuk. Voor de uitvoering daarvan schakel ik experts in vanuit mijn professionele netwerk
  3. De analyse van de resultaten van het onderzoek leveren concrete conclusies en aanbevelingen op, die u daadwerkelijk verder helpen, of nieuwe ideeën brengen of, in het geval van structurele inzet, het lerend vermogen in uw organisaties borgen. Steeds is de leidraad daarbij dat onderzoek nooit een doel op zich is, maar een middel om tot nieuw inzicht te komen.

Vaste partners

De afgelopen jaren heb ik een internationaal netwerk opgebouwd en kan deskundige en ervaren partners inschakelen op het gebied van de uitvoering van marktonderzoek, maar ook voor (strategische) marketing, business planning, organisatie-inrichting en salesmanagement. Enkele partners zijn:

buningadvies.nl

Edouard Buning is een all-round marktonderzoeker, zowel thuis in kwantitatief onderzoek als in kwalitatief onderzoek. Ik betrek Edouard regelmatig bij onderzoeksprojecten als data-analist; hij kan lezen en schrijven met SPSS en Excel. Door zijn jarenlange ervaring heeft hij een goed gevoel ontwikkeld voor de tone of voice in rapportages. Hij leeft zich goed in in de haalbaarheid van conclusies en aanbevelingen voor de opdrachtgever.

vorrinkintelligence.com 

Marianne Vorrink is actief als (internationaal) marktonderzoek adviseur en projectleider. Marianne gaat graag in gesprek om te achterhalen wat mensen motiveert om bepaalde keuzes te maken. Zij doet dit door middel van persoonlijke diepte-interviews, online communities en/of focus groepen. Gedurende het afgelopen decennium hebben Marjolein en Marianne meermaals op dergelijke trajecten samengewerkt.

 

Insight Engineers is an independent Market Research agency, blending consultancy, quantitative and qualitative approaches for UK and international clients and projects. It specialised in the Automotive, Energy, Retail, Healthcare and Service sectors and B2B.

Mijn werkwijze