Disclaimer
Copyright
Privacy

Definities van marktonderzoek zijn vaak te beperkt. Daarom heb ik er zelf een ontwikkeld 

Marktonderzoek is het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens, die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen. Onderzoeksgegevens worden gebruikt om een markt te voorspellen en daarmee de onderbouwing te leveren van de marktstrategie van een organisatie of de tactische invulling daarvan. Goed onderzoek geeft richting en zorgt ervoor dat het te nemen bedrijfsrisico verkleind wordt.

Bij de start van de ontwikkeling van een nieuw product of dienst, gedurende de ontwikkeling ervan, maar ook voor de marktintroductie is marktonderzoek noodzakelijk. Ook voor het monitoren van de performance van een product of dienst wordt marktonderzoek ingezet. Daarnaast wordt onderzoek ook verricht om meningen te peilen over onderwerpen; het betreft dan vooral maatschappelijke vraagstukken. Goed marktonderzoek geeft inzicht in de behoeften en wensen van de (toekomstige) klant en kan op allerlei manieren verricht worden. Bijvoorbeeld door het afnemen van een vragenlijst, of door het observeren van menselijk gedrag. Het verzamelen en analyseren van reeds gepubliceerde data, rapporten en informatie is ook marktonderzoek.

De toegevoegde waarde van een onderzoekexpert komt vooral tot uiting in het selecteren en toepassen van de juiste methode voor oplossen van het voorliggende vraagstuk.

 

Dit is marktonderzoek