Onderzoekadvies

Algemene voorwaarden
Disclaimer
Copyright

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Marjolein van Nieuwkasteele CMR BV is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Marjolein van Nieuwkasteele CMR BV behoudt zich het recht voor de inhoud op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Hoewel het streven is van Marjolein van Nieuwkasteele CMR BV om haar site permanent beschikbaar te hebben, kan Marjolein van Nieuwkasteele CMR BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van haar site.
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Marjolein van Nieuwkasteele CMR BV de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft. Derhalve kan Marjolein van Nieuwkasteele CMR BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. 


Copyright

De website www.marjoleinvannieuwkasteelecmr.nl is eigendom van Marjolein van Nieuwkasteele CMR BV en van Marjolein van Nieuwkasteele. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst en de vormgeving, behoren toe aan Marjolein van Nieuwkasteele CMR BV. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marjolein van Nieuwkasteele CMR BV worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Disclaimer